Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Kapacitet voznog parka

Za potrebe transporta naše preduzeće raspolaže sledećim voznim kapacitetima:

Za prevoz TNG-a posedujemo ukupno 10 cisterni, od čega je 3 cisterni - poluprikolica i 7 auto cisterni marke DROMECH, zapremine 21, 22, 35, 45 i 50 m³ i nosivosti 9, 10, 16, 19 I 20 tona.

Transport i razvoz naftnih derivata vrši se cisternama, u okviru kojih postoje 3 poluprikolice cisterne zapremine 34500 l, 34000 l i 15000 l, odnosno nosivosti 26, 33,5, 34,5 tona. Za potrebe razvoza naftnih derivata koriste se još kamion prikoličar sa cisternom kapaciteta 30 tona i kamion sa cisternom zapremine 10000 i 13000 l.

Distribucija PB boca za domaćinstvo i industriju obavlja se pomoću 6 vozila marke Atego nosivosti 5t.

Paletna roba razvozi se sa 4 poluprikolica-cerada, nosivosti 25 t, odnosno zapremine 26 industrijskih tj. 34 euro palete. Za razvoz paletne robe koriste se i 2 kamiona korisne nosivosti 5 t.