Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Вътрешен транспорт

Благодарение ориентацията към целевата група клиенти, имаме възможност за извършване на ефикасен бизнес с голям брой предприятия в сферата на услугите и транспорта на продукти. В рамките на вътрешния транспорт, Euro Petrol Trans работи с известни предприятия Euro Petrol и Euro Gas, като и с Bojeni Limovi.